Sunday, 25/09/2022 - 01:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Sơn 2

Triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam" Năm 2022

ỦBND HUỆN TUY PHƯỚC                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 338/PGD ĐT

V/v Triển khai Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử                                                                                                            Tuy Phước, ngày 06 tháng 07 năm 2022

uan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, 

Lào - Việt Nam" Năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non  phổ thông trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 1545/SGDĐT-TCCB ngày 06/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

  1. Triển khai Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 đến viên chức, người lao động và học sinh thuộc đơn vị mình quản lý (có Thể lệ Cuộc thi kèm theo).
  2. Đối tượng, hình thức, cách thức  thời gian dự thi
  • Đối tượng dự thi: Viên chức, người lao động ngành Giáo dục huyện Tuy Phước và học sinh lớp 9.
  • Hình thức dự thi: Trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên website.
  • Cách thức dự thi: Truy cập vào đường link: https://vietlao.dangcongsan.vn/.
  • Thời gian dự thi: Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc triển khai thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                                                                                                                                                                                                              Hoàng Ngọc Tố Nương

Tác giả: Trường THCS Phước Sơn 2
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 09 : 308
Năm 2022 : 4.901